Sakrament Bierzmowania i odwiedziny Biskupa

W dniu 13.05.2012 nasza wierzbicka Parafia przeżywała wizytacje kanoniczą J. E. Ks.  Andrzeja Siemieniewskiego.

W czasie uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Dostojnego Wizytatora młodzież z naszej parafii – w tym jeden z naszych wychowanków Szabunia Lucjan  – przyjęła Sakrament Bierzmowania. 

Ksiądz Biskup odwiedził też nasz Zakład. W holu spotkał się ze społecznością Zakładu, rozmawiał z dziećmi, a po udzieleniu wszystkim pasterskiego błogosławieństwa udał się wraz z siostrami, Lucjanem i delegacją wychowanków na podwieczorek do naszego zakonnego refektarza.