Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - NAUCZ.  Jeśli nie wie - WYTŁUMACZ. Jeśli nie może - POMÓŻ  

WŁAŚNIE OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE DO BUDOWY SIECI LAN W BUDYNKACH ZOL W WIERZBICACH


Serdecznie dziękujemy!

Kochani! Prosimy o wsparcie - zostańcie naszymi Patronami!

Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy:)

O NAS


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej długoterminowej. Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jego misją jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w odzyskaniu możliwie jak największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia.

Celem ZOL-u dla Dzieci jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej chorym – dzieciom i młodzieży z upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, gdy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego i są niezdolne do samoopieki oraz wymagają leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

WSPARCIE


UMOWA O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Umowa nr COVID.19.01.65Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.


Dofinansowanie projektu:  

324 853,32 zł

DAROWIZNA OD

W WYSOKOŚCI

 

41.433,40 zł

 

NA ŚRODKI DO WALKI Z COVID


Serdecznie dziękujemy!

NASZE GŁÓWNE DZIAŁANIA


Historia

Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa swoją działalność rozpoczęło w 1945 roku, gdy siostry wraz z 25 dziećmi - sierotami jako repatriantki, po wysiedleniu z kresów Wschodnich, przybyły na Ziemie Odzyskane. 

czytaj więcej >>>

Nasza misja

Misją naszego zakładu jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w odzyskaniu możliwie jak największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia.

czytaj więcej >>>

Rozbudowa ZOL

Projekt rozbudowy i dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów prawa.został zrealizowany ze środków:

czytaj więcej >>>

​​​​​​​

Rehabilitacja

Oferuje dla swoich pacjentów zabiegi i zajęcia fizjoterapeutyczne w zindywidualizowanym trybie, które są wykonywane w specjalistycznych, idealnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.

czytaj więcej >>>

Warunki przyjęcia

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wierzbicach należy skomletować potrzebne dokumenty, których wykaz oraz pliki do pobrania, znajdziecie Państwo w tej zakładce.

przejdź >>>

Przetarg

Przebudowa niektórych pomieszczeń Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci  Wierzbice, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce

Rozstrzygnięcie przetargu znajduje się poniżej.

czytaj więcej >>>


Każda życzliwie wyciągnięta ręka,
uśmiech na twarzy, drobny gest wdzięczności,
to przecież tak mało,
a tak wiele znaczy w szarej codzienności.

 

Najserdeczniejsze Podziękowanie Wszystkim Drogim Ofiarodawcom,
którzy do tej pory wspierali
nasz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci w Wierzbicach
przez przekazywanie darowizn oraz 1% podatku 

 

składają siostry św. Józefa wraz z podopiecznymi dziećmi i młodzieżą.