KRS 0000548692

przekaż swój 1% podatku

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej długoterminowej. Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Od 24 marca 2015 r. nasz Zakład posiada status organizacji pożytku publicznego. 


Jego misją jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w odzyskaniu możliwie jak największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia. Celem ZOL-u dla Dzieci jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej chorym – dzieciom i młodzieży z upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, gdy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego i są niezdolne do samoopieki oraz wymagają leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Zakład nasz specjalizuje się w leczeniu i usprawnianiu dzieci i młodzieży ze schorzeniami takimi jak: dziecięce porażenie mózgowe, postępująca dystrofia mięśniowa czyli tzw. zanik mięśni, stany po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, niedowład kończyn, wrodzone i nabyte wady rozwojowe OUN, stany powypadkowe, itp.


I Ty możesz pomóc naszym podopiecznym przebywającym w naszym Zakładzie, przekazując 1% swojego podatku dochodowego – dzięki temu przykry obowiązek corocznych rozliczeń z fiskusem nabierze pozytywnego wymiaru. Wystarczy, że nasz numer KRS wpiszesz do swojej deklaracji, a my zajmiemy się resztą. Gwarantujemy, że przekazane przez Ciebie pieniądze spożytkujemy  w najlepszy z możliwych sposobów – spełnimy marzenia chorych dzieci. Twój 1% może wywołać uśmiech na wielu dziecięcych buziach.

Teraz – dzięki dziesięciu cyfrom, możesz sprawić, że to samo poczują inni.  

Tylko 1% Twojego podatku, a możesz zmienić życie o 100%.      

Tak wiele za tak niewiele… 

KRS: 0000548692
Nr konta w BNP Paribas Bank Polska S.A.:
78 1600 1156 1848 8502 9000 0002

Bóg zapłać !NASZA MISJA


Do pierwszoplanowych zadań ZOL-u dla Dzieci w Wierzbicach należy:

• świadczenie opieki specjalistycznej lekarskiej 

• całodobowa opieka pielęgniarska oraz pielęgnacyjna i opiekuńcza,

• stała, intensywna rehabilitacja prowadzona systematycznie przez zespół fizjoterapeutów

• świadczenie usług psychologa

• leczenie farmakologiczne

• pełne wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

• udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków pomocniczych umożliwiających osobom niepełnosprawnym samoopiekę,

• terapia zajęciowa (m. in. zajęcia plastyczne mające na celu usprawnianie ręki, artystyczne, muzyczne, itp.)

• edukacja zdrowotna i promocja zdrowia