RYS HISTORYCZNY


Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa swoją działalność w Wierzbicach rozpoczęło w 1945 roku. Wtedy to, siostry wraz z 25 dziećmi - sierotami jako repatriantki, po wysiedleniu z kresów Wschodnich, przybyły na Ziemie Odzyskane. Początkowo osiedliły się w niewielkim budynku w Gniechowicach w powiecie Wrocławskim, a następnie po krótkim czasie przeniosły się wraz z sierotami do parafii w Wierzbicach, na prośbę proboszcza tej parafii Ks. Józefa Myszczyszyna. Zamieszkały tu w poniemieckim, bardzo zniszczonym przez wojnę budynku, który przydzielił im wójt gminy w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym (październik,1945r.) 

Początki były bardzo ciężkie, gdyż przeznaczony budynek został zupełnie zdemolowany, Brak w nim było szyb i najniezbędniejszych sprzętów, tak że dzieci pewien czas spały na podłodze. Dzięki społeczeństwu, na czele z Ks. Proboszczem i byłym Sołtysem, zajęto się potrzebami Zakładu, tj. umeblowaniem i pościelą, itp. Natomiast Siostry zajęły się uporządkowaniem, wynoszeniem gruzu, tak że w krótkim czasie Zakład zmienił swój wygląd. Jak piszą kroniki Zgromadzenia "zawrzało w nim jak w ulu, gdyż jego przyprowadzenie do porządku zaczęło powiększać liczbę dzieci przybywających z różnych stron". Już w 1946 roku Siostry utworzyły Ochronkę - Sierociniec, który w 1950r., przejęło Zrzeszenie Katolików - Caritas", zmieniając nazwę na Dom Dziecka. Od 1961 roku przekształcono Dom Dziecka na: Zakład Leczniczo - Wychowawczy dla dzieci kalekich. 

Od samego początku siostry przychodziły z pomocą miejscowej ludności służąc swą radą i opieką pielęgniarską we dnie i w nocy. Zakład wtedy stał się jakby "Ośrodkiem Zdrowia" na całą okolicę, gdyż ludność z braków środków lokomocji i ciężkich warunków nie mogła dojeżdżać do Wrocławia, by korzystać z pomocy lekarskiej. Siostry włączyły się również w pracę parafialną posługując w zakrystii, prowadziły naukę religii i śpiewu. Jedna z sióstr, z zawodu nauczycielka, uczyła dzieci w szkole do czasu, kiedy Wydział Oświaty mógł zaangażować w Zakładzie swojego pracownika.

OPINIE O ZAKŁADZIE

 

W tym roku mija 20 lat, od chwili, w której po raz pierwszy przekroczyłam progi ośrodka w Wierzbicach. Będąc wtedy dzieckiem (miałam 8 lat), nie wiedziałam zbytnio, co mnie czeka. Jedyne, czego byłam wtedy pewna to to, że chcę w swoim życiu cos osiągnąć i być szczęśliwa.

czytaj więcej >>>

Marzena

wychowanka Zakładu

 

Trafiłem do Wierzbic jako czteroletnie dziecko. Z rodziną nie mogłem być z powodu mojej niepełnosprawności, ponieważ bliscy nie byli w stanie zapewnić mi kompleksowej opieki a także tak potrzebnej mi rehabilitacji. Pobyt wśród sióstr dał mi bardzo wiele.

czytaj więcej >>>

Roman

wychowanek Zakładu


Gdy władze komunistyczne Polski zabroniły Zgromadzeniom Zakonnym prowadzenia domów dziecka, na bazie istniejącego od 1946 r. domu dziecka, w 1961 r. Siostry Św. Józefa utworzyły w Wierzbicach Zakład Leczniczo - Wychowawczy dla Dzieci Kalekich.

czytaj więcej >>>

Prof. dr hab. med. JAN BIENIEK

specjalista z zakresu ortopedii, traumatologii i rehabilitacji