ROZBUDOWA ZAKŁADU


TYTUŁ PROJEKTU:

„Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci w Wierzbicach”

NR PROJEKTU:

Z/2.02/III/3.5.2//604/05/U/13/06 

Projekt został zrealizowany dzięki pomocy Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Priorytet 3 - Rozwój lokalny
Działanie 3.5. - Lokalna infrastruktura społeczna
Podziałanie 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu była rozbudowa Zakładu i dostosowanie w pełni obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i aktualnych wymogów prawa. Rozbudowa polegała na przeprowadzeniu prac wykończeniowych nowopowstałego budynku, który znajdował się w tzw. „stanie surowym” (roboty budowlane wykończeniowe, roboty sanitarne - instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., instalacje technologiczne, roboty elektryczne). Celem projektu było znaczne podniesienie jakości usług medycznych świadczonych przez Zakład.

 

W tym roku mija 20 lat, od chwili, w której po raz pierwszy przekroczyłam progi ośrodka w Wierzbicach. Będąc wtedy dzieckiem (miałam 8 lat), nie wiedziałam zbytnio, co mnie czeka. Jedyne, czego byłam wtedy pewna to to, że chcę w swoim życiu cos osiągnąć i być szczęśliwa.

czytaj więcej >>>

Marzena

wychowanka Zakładu

 

Trafiłem do Wierzbic jako czteroletnie dziecko. Z rodziną nie mogłem być z powodu mojej niepełnosprawności, ponieważ bliscy nie byli w stanie zapewnić mi kompleksowej opieki a także tak potrzebnej mi rehabilitacji. Pobyt wśród sióstr dał mi bardzo wiele.

czytaj więcej >>>

Roman

wychowanek Zakładu


Gdy władze komunistyczne Polski zabroniły Zgromadzeniom Zakonnym prowadzenia domów dziecka, na bazie istniejącego od 1946 r. domu dziecka, w 1961 r. Siostry Św. Józefa utworzyły w Wierzbicach Zakład Leczniczo - Wychowawczy dla Dzieci Kalekich.

czytaj więcej >>>

Prof. dr hab. med. JAN BIENIEK

specjalista z zakresu ortopedii, traumatologii i rehabilitacji