II pielgrzymka osób niepełnosprawnych i ich rodzin do przyjaciół - Henryków 2011

„…osoby silne potrzebują osób słabszych. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Osoby słabe i kruche mogą w osobach silnych budzić to co w nich najpiękniejsze. Wzywają do otwarcia serca i umysłu na cierpienia i potrzeby innych, do miłości inteligentnej, a nie czysto uczuciowej.”

Jean Vanier

Dnia 27 sierpnia 2011r grupa młodzieży z naszego Zakładu wraz z Siostrami wzięła udział w II Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało:

„w komunii z Bogiem – InteGracja Henryków 2011’

W trakcie naszego pobytu w Henrykowie mogliśmy doświadczyć tej komunii z Bogiem jak i z drugim człowiekiem. Mieliśmy możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania, rozmowy z Kapłanem, Prawnikiem, Psychologiem, przedstawicielem PEFRON – u i przyjaciółmi KSM (Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży).

Centralnym punktem pielgrzymki było uczestnictwo we Mszy Św. sprawowanej pod przewodnictwem J. Em. Ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza. Po zakończonej Eucharystii wszyscy pielgrzymi udali się na obiad, po którym nastąpiła część artystyczna spotkania. Zgłoszone grupy Osób Niepełnosprawnych mogły zaprezentować przygotowany przez siebie program artystyczny, pieśni czy taniec.

Na zakończenie pielgrzymki wszyscy uczestnicy otrzymali błogosławieństwo Boże i zaproszenie na III Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych w ostatnią sobotę sierpnia roku 2012.

Ks. Arkadiuszowi i Młodzieży z KSM dziękujemy za wszelką pomoc, otwartość życzliwość oraz za podjęty trud organizacji pielgrzymki, dzięki któremu my mogliśmy się wspólnie spotkać.