KRS 0000548692

przekaż swój 1% podatku

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach, jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej długoterminowej. Zakład posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Od 24 marca 2015 r. nasz Zakład posiada status organizacji pożytku publicznego. 

 

Jego misją jest pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w odzyskaniu możliwie jak największego zakresu sprawności i niezależności oraz poprawa jakości ich życia. Celem ZOL-u dla Dzieci jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej chorym – dzieciom i młodzieży z upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, gdy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego i są niezdolne do samoopieki oraz wymagają leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej.

Zakład nasz specjalizuje się w leczeniu i usprawnianiu dzieci i młodzieży ze schorzeniami takimi jak: dziecięce porażenie mózgowe, postępująca dystrofia mięśniowa czyli tzw. zanik mięśni, stany po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, niedowład kończyn, wrodzone i nabyte wady rozwojowe OUN, stany powypadkowe, itp.
 

NASZA MISJA


Do pierwszoplanowych zadań ZOL-u dla Dzieci w Wierzbicach należy:

• świadczenie opieki specjalistycznej lekarskiej 

• całodobowa opieka pielęgniarska oraz pielęgnacyjna i opiekuńcza,

• stała, intensywna rehabilitacja prowadzona systematycznie przez zespół fizjoterapeutów

• świadczenie usług psychologa

• leczenie farmakologiczne

• pełne wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia dzieci i młodzieży,

• udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków pomocniczych umożliwiających osobom niepełnosprawnym samoopiekę,

• terapia zajęciowa (m. in. zajęcia plastyczne mające na celu usprawnianie ręki, artystyczne, muzyczne, itp.)

• edukacja zdrowotna i promocja zdrowia