Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci w Wierzbich prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Celem ZOL-u dla Dzieci jest udzielanie kompleksowej opieki medycznej chorym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, gdy nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego i posiadają przeciwwskazania do samodzielnego pozostania w domu, są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, fachowej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej. Zakład nasz specjalizuje się w leczeniu i usprawnianiu dzieci oraz młodzieży ze schorzeniami takimi jak: dziecięce porażenie mózgowe, postępująca dystrofia mięśniowa czyli tzw. zanik mięśni, stany po operacji przepukliny oponowo-rdzeniowej, niedowład kończyn, wrodzone oraz nabyte wady postawy, stany powypadkowe, itp.

Copyright 2021 © wierzbice.pl