WSPARCIE  - COVID


UMOWA O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Umowa nr COVID.19.01.65


 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce

współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dofinansowanie projektu:  

324 853,32 zł

 

 

DAROWIZNA OD


W WYSOKOŚCI


41.433,40 zł


NA ŚRODKI DO WALKI Z COVID
Serdecznie dziękujemy!