Wspomnienie Św. Józefa

19 marca wspominaliśmy Św. Józefa, patrona Naszych Sióstr.

 

Z tej okazji dzień później, 20 marca, uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach przygotowali i zaprezentowali Siostrom spektakl pt. "Wiosna w Wierzbicach".

 

Dziękujemy Dzieciom, Pani Dyrektor Barbarze Kosińskiej oraz gronu pedagogicznemu za przygotowanie uroczystości oraz za życzenia.