Poświęcenie nowego domu

Zwieńczeniem naszych wieloletnich starań było uroczyste otwarcie i poświęcenie w dniu 7 maja 2008 roku nowego obiektu dla naszych niepełnosprawnych dzieci.

W uroczystości udział wzięli:

  • przedstawiciele władz kościelnych na czele z J.E. Ks. Arcybiskupem archidiecezji wrocławskiej. Marianem Gołębiewskim,
  • przedstawicielki Zarządu Generalnego Zgromadzenia sióstr św. Józefa z Matką Generalną s. Leticją Niemczura i s. Prowincjalną prowincji wrocławskiej s. Nullą Broda na czele,
  • przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, powiatowych, gminnych i lokalnych, oraz sponsorzy i indywidualni darczyńcy.

Pierwszym i najważniejszym punktem była uroczysta Msza św., dziękczynna, w czasie której modliliśmy się za wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego wielkiego dzieła. Głównym celebransem tej mszy był Ksiądz Arcybiskup, wygłosił również Słowo Boże.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli przy akompaniamencie orkiestry do budynku zakładu. Tu, po przywitaniu wszystkich Gości, nasze dzieci i młodzież zaprezentowali zebranym krótką inscenizację połączoną z wręczeniem symbolicznych pamiątek przez nich wykonanych, jako wyraz ich wdzięczności za wszelkie dobro.

WDZIĘCZNOŚĆ JEST PAMIĘCIĄ SERCA - takie było przesłanie prezentowanego występu dzieci.

Największą atrakcją cieszyła się Rzepka - J. Tuwina, wykonana przez naszych najmłodszych aktorów.

Zaś sama ceremonia poświęcenia nowego budynku, odbyła się przy nowym budynku.

Do tradycyjnego przecięcia wstęgi poproszeni byli:

  • Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski
  • Matka Generalna Leticja Niemczura
  • przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Departament Wyznań dyrektor Funduszu Kościelnego p. Zbigniew Filipkowski
  • Marszałek Województwa Dolnośląskiego p.Zbigniew Szczygieł
  • Starosta Powiatu Wrocławskiego p. Andrzej Wąsik
  • wójt Gminy Kobierzyce p. Ryszard Pacholik
  •  przedstawiciele Przyjaciół i Dobroczyńców Dzieci tego domu Państwo Rosa i Peter Dangmann z Niemiec

Z kolei Ksiądz Arcybiskup wraz z kapłanami poświęcił i pobłogosławił nowe pomieszczenia oraz urządzenia, które odtąd będą służyć dzieciom.

Po tej ceremonii poproszono wszystkich gości na wspólną agapę, podczas której orkiestra Gminnego Ośrodka Kultury z Kobierzyc przygrywała pięknymi melodiami.

Również Siostry I - go Nowicjatu z Kluczborka oraz Klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salwatorianów z Bagna swymi piosenkami jeszcze bardziej ubogaciły dzisiejszą atmosferę.

Wszystkim uczestnikom tej uroczystości dziękujemy za obecność.

Serdeczne podziękowanie składamy tym, którzy ofiarowali swą pomoc w organizacji tej imprezy, szczególnie panu Arturowi Cierczek - dyrektorowi GOKiS w Kobierzycach.