Poświęcenie mozaiki założyciela św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego

W dniu 26.10.2010 r. odbyło się uroczyste poświęcenie mozaiki przedstawiającej św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Mozaika, znajdująca się na ścianie nowego budynku, przedstawia świętego Patrona ubranego w sutannę,

otoczonego ludźmi chorymi, ubogimi, jedną dłonią podającego chleb, a drugą wskazującego na Chrystusa.

Mozaika została wykonana dzięki staraniom  S. Świerady Machowskiej  - wg obrazu s. Agnieszki Maniak, józefitki,

przez p. Macieja i Piotra Kauczyńskich z Krakowa. 

Wykonana mozaika to wyraz naszej wdzięczności za życie i świętość ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

Niech jego przykład i orędownictwo  pomagają nam tworzyć w Wierzbicach Dom pełen Boga i Jego miłości.